polityka prywatności

Informacje ogólne. 

1. Administratorem danych osobowych jest: EDUDOT Paulina Korzyniewska, ul. Torowa 6a, 62-510 Konin, NIP 8271270649, zwany dalej Firmą 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Tobą umowy lub umów na świadczenie dostępnych usług oraz komunikacji marketingowej. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez nasza firmę.` 

5. Są przypadki gdy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Dotyczy to przepisów o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonii). 

6. Przysługuje Tobie prawo dostępu danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@edudot.pl 

8. Firma realizuje pozyskiwanie informacji w następujący sposób: (A) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach rejestracyjnych/kontaktowych, (B) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). 

9. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

10. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi Firmy – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów realizujących zautomatyzowaną komunikację marketingową lub też innych podmiotów, z którymi Firma w tym zakresie współpracuje. 

11. Powierzenie danych osobowych odbywa się tylko w oparciu o umowę powierzenia. 

12. Firma może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania