Cennik

Szczegółowy cennik naszych usług edukacyjnych

obowiązuje od 1.09.2020 r.

Korepetycje indywidualne

1 zajęcia 60 min.

60,00

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Pakiet miesięczny – jeden przedmiot (4 x 120 minut zajęć) *

240,00

Kurs maturalny optymalny

Pakiet miesięczny (4 x 120 minut) *

240,00

Kurs maturalny intensywny

Pakiet miesięczny (4 x 180 minut)

360,00

Kurs maturalny zimowy

5 spotkań po 180 minut (jeden tydzień ferii)

600,00

Warsztaty informatyczne

Pakiet miesięczny (4 x 60 minut)

140,00

Warsztaty naukowe

Pakiet miesięczny (4 x 60 minut)

140,00

Warsztaty plastyczne

Pakiet miesięczny (4 x 60 minut)

140,00

Kurs siódmoklasisty z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

Pakiet miesięczny (4 x 90 minut)

160,00

Zajęcia zamknięte – warsztaty naukowe dla grup szkolnych

Prosimy o kontakt, wyślemy szczegółową aktualną ofertę.

  • W przypadku zakupu kursu z więcej niż jednego przedmiotu udzielany jest rabat w wysokości 5% na drugi i 10 % na kolejny przedmiot.
  • Cena obowiązuje za kurs w grupach od 5 osób, w przypadku mniejszej grupy cena jak za zajęcia indywidualne
  • Płatność za kursy z góry za dany miesiąc do 10 każdego miesiąca
  • Płatność za korepetycje indywidualne każdorazowo przed zajęciami lub miesięcznie na podstawie liczby odbytych lekcji
  • Nieobecność na zajęciach kursów nie uprawnia do obniżki ceny i nie zwalnia z opłaty
  • Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do obniżki ceny za zajęcia
  • Akceptujemy płatność przelewem i gotówką
  • W przypadku korepetycji indywidualnych uczestnik ma obowiązek poinformowania o nieobecności najpóźniej 24 godz. Przed zajęciami.  W przypadku braku informacji należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów za takie zajęcia 
  • W przypadku zaległości płatniczych poinformujemy Państwa o tym fakcie droga mailową lub sms na wskazany numer telefonu. W przypadku nieuregulowania zaległości możemy odmówić dziecku udziału w zajęciach.

Cennik zajęć świetlicy

Karnet dzienny

3h

75,00

Karnet tygodniowy

15h

310,00

Karnet miesięczny

60h

960,00

Uwaga! Karnety mogą być wykorzystane w różnych terminach, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.